Unge frygter deres økonomiske fremtid

Sådan lød overskriften på forsiden af MetroXpress den 17. april 2018.
Læs hele artiklen her

Kultur og forventningspres

Konkurrencekulturen, karriereræset og lønkroner i fremtiden er noget af det, mange unge frygter meget, inden de skal i gang med en uddannelse eller under selve uddannelseforløbet. Mange bliver ligefrem stressede af det.

"Bekymringsfaktoren" er høj, og den usikkerhed, som disse bekymriger giver, kan påvirke de unges studie i negativ retning.

Effekten er reel nok, for vi taler i dag om en "21-års krise", hvor specielt unge kvinder midlertidigt opgiver eller helt forlader deres foretrukne studie på Universitetet, for at tage et "almindeligt job". Ikke fordi, de ikke kan klare det, men fordi frygten og bekymringerne slår så kraftigt igennem i form af usikkerhed, stress, angst og depression.

Det er derfor, bogstavelig talt, ikke fremtiden, men frygten og bekymringerne, som skaber denne følelse af usikkerhed, utilstrækkelighed, opgivenhed og manglende evne til at opfylde andres og egne forventninger.

At der er forskel i det perspektiv, og hvorfor denne forskel er væsentlig, vil vi se nærmere på her.

Kultur og strategier

Den kendte ledelses-guru Peter Drucker har sagt, at "Culture eats strategies for breakfast" - eller på dansk: Kultur spiser strategier til morgenmad.

Det betyder, som vi tolker det, at "alle kan lægge alle mulige planer, og udtænke verdens bedste måder at gennemføre dem på, men i sidste ende bliver alle gode intentioner, målsætninger og implementeringsstartegier ædt af den gældende kultur (familie, virksomhed, samfund), hvis de ikke passer sammen.

Eller sagt på en anden måde:

Den officielle danske kultur bygger i høj grad på devisen om "et hårdt og slidsomt liv på jord" for at opnå succes i tilværelsen, og majoriteten af al opdragelse, uddannelse og virksomhedskultur leverer en langsom, sikker og skjult indpodning af den kultur.

Men der findes to typer "kultur" i dette spil. 

Den synlige arbejds- eller succes-kultur, den vi fødes ind i - og så den kultur, vi alle fødes med

Overflade eller dybde?

"Succes-kulturen" er den kultur, vi opvokser i, og den er nu i direkte modstid med vore højere formål, som den kultur vi fødes med - dvs. vores fællesmenneskelige værdier og det, vi hver især ønsker inderst inde, vores "essens".

At leve i kærlighed, fred og ro, arbejde med noget tilfredsstillende, hygge og nyde livet sammen med andre, gøre en positiv forskel, være en del af et større medmenneskeligt fællesskab, præstere sit bedste, have det godt med hinanden osv.

Målretningen, som tilsyneladende giver fantastiske resultater udadtil, slår os derfor i stykker som mennesker indadtil.

På et tidspunkt har succes-kulturen, og de strategier, vi udfører, for at opnå den forventede succes, ført os så langt væk fra vores medfødte, fællesmenneskelige kultur og medmenneskelige værdier, at vi ikke ser nogen mening i noget mere.

Kulturen har ædt vores gode intentioner om og strategier til at være gode mennesker, som forventet af samfundet, i stedet for blot at være os selv.

Mellem to kulturer

I det spænd, mellem den "ydre" arbejdskultur og den indre kultur af medmenneskelighed, som vi fødes med, har frygten og bekymringerne rig mulighed for at brede sig.

Og det gør den så.... med ødelæggende effekt for vores livskvalitet, glæde, udvikling og tilfredshed med tilværelsen.

Men hvad er så løsningen på de problemer, som stressen, angsten, frygten og forventningskulturen medfører?

Den løsning kan du læse mere om her på siden.

Og du er velkommen til at kontakte os, hvis dette her sætter tanker i gang, og du har spørgsmål, du ønsker at få belyst eller besvaret.

Mange hilsner

Helle & Poul

 

Mere inspiration til stressfrihed