Hvad koster en stress-sygemelding?

kilde: Stressforeningen.dk 2018

Svaret er: 1 million kroner

Vi arbejder med stress og stressfrihed for alle for at forebygge og mindske de menneskelige og økonomiske omkostninger ved stress. Mind-map eksemplet "Hvad koster stress?" viser, at stress-sygdom har vidtrækkende konsekvenser - også økonomisk.

Og når skaden ER sket, koster det kassen, om virksomheden har pengene eller ej.

Iflg. tal fra stressforeningen ser regnskabet sådan ud:

 • Det koster op mod 1 mio. kr. at have en langtidssygemeldt medarbejder
 • Det koster op mod 4 mio. kr. at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kr. klassen
 • Arbejdsskader i form af psykiske lidelser, herunder stress, estimeres at koste det danske samfund 2,6 mia. kr. årligt.
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Ca. 1/3 af det samlede fravær på arbejdsmarkedet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø.
 • Et dårligt psykisk arbejdsmiljø koster samfundet 63,3 mia. kr. årligt.

Det er altså ikke småpenge, vi taler om - for den stress-syge, arbejdspladsen, jobcentre, sundhedsvæsnet og samfundet som helhed.

Hvor meget er din medarbejder værd?

Mange opdager det først, når skaden er sket. Når sygefraværet bliver mærkbart, langvarigt og måske ender med afskedigelse.

Hertil kommer omkostninger til stress-behandling, manglende produktivitet, vikaransættelse, genrekruttering osv.

Det er rigtig mange penge, det drejer sig om.

Når 1.000.000 kr. i runde tal er firmaets omkostning for bare én eneste stress-sygemeldt medarbejder, hvordan kan I så forebygge stress-sygdom?

Jo, for en mindre investering på under 6000 kr. pr. medarbejder kan din virksomhed:

 • Holde Stressfrihed kursus for alle jeres ledere og medarbejdere
 • Give alle en fælles forståelse af stress, hvordan I passer på hinanden og undgår stressfælden
 • Opleve, at den nye forståelse giver større arbejdsglæde, samarbejde, innovation og produktivitet i praksis
 • Skabe et mere effektivt team-samarbejde
 • Skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på alle planer
 • Vækste leder- og medarbejderengagement, -performance og -loyalitet
 • Øge jeres økonomiske vækst og bundlinje

Investeringen i et bedre psykisk arbejdsmiljø med et Stressfrihed kursus svarer til prisen på en ny mobiltelefon eller et hæve-sænke-bord.

Hvor nemt kan det være?

Taler I stadig om stress i jeres virksomhed og at "nogen burde gøre noget" inden stressfælden klapper?

Så se vores Stressfrihed 1-dags Kursus for virksomheder, stop snakken og gå til handling nu.

Husk, at det stadig koster 1 million kroner for en stress-sygemelding, uanset om du har 10, 100 eller 1000 medarbejdere. Det betyder, at de negative konsekvenser er store - både de menneskelige, resultatmæssige og økonomiske - men de mærkes nok mest i mindre og mellemstore virksomheder.

Spørgsmålet er ikke, om virksomheden har råd til et Stressfrihed kursus.

Spørgsmålet er nærmere, har I råd til at lade være?

Kontakt os for mere information om et Stressfrihed kursus for din virksomhed.

Mange hilsner

Helle Jæger Moos og Poul Jeritslev