Er Stressfrihed en kompetence?

Fysisk og psykisk kompetence

Vi kan lære at køre knallert, motorcykel og bil, uden at tage kørekort, og vi kan blive rigtig gode kørere.

Men lærer vi det på naboens mark, langt ude på landet, kender vi måske ikke de gældende færdselsregler særlig godt. Det gør ikke noget, så længe jeg kører rundt på marken, sammen med andre, som kender mig og min kørestil, og jeg kender dem og deres - vi finder ud af det, og alt er godt.

Slippes vi nu pludselig løs i en hurtig bil i storbyen, kan vi forårsage ulykker og måske skade andre og os selv alvorligt. Ikke fordi vi ikke er gode til at køre bil, men fordi vi ikke kender de regler, som andre kører efter der, de regler, som får trafikken i byen til at glide let og pulserende i sin egen rytme.

Stress er lidt på samme måde, bare på det psykiske plan.

Livskompetence?

Vi lever alle sammen vores liv, som vi nu lærer det af vores forældre og tllpasser det gennem vores opvækst, i børnehaven, folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner - og vi har hver især denne livslæring med os ud på arbejdsmarkedet (eller hvor vi nu går hen i vores livsforløb).

Man kan sige, at vi hver især har indkodet vores egne værdier, meninger og holdninger. Egne, individuelle overbevisninger om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og det billede af verden bringer vi med os, uanset hvor vi kommer hen.

Pludselig slippes vi løs på arbejdsmarkedet, og vi starter noget op for os selv eller får job i forskellige firmaer. Somme tider går det godt, andre tider mindre godt, og vi lærer også her at tilpasse os de lokale regler, og måske bliver vi endda så glade for at være et bestemt sted, at vi bliver der i årevis.

Men så sker ulykken!

Vi ser det ikke komme, for det er ikke noget, vi kan kontrollere.

  • Måske bliver kollegaer fyret og du får mere arbejde, som du forventes at klare på samme normale arbejdstid.
  • Måske bliver din arbejdsfunktion pludselig omdefineret, og du skal lære en masse nyt, for at beholde jobbet.
  • Måske får du pludselig en ny leder, som har en helt anden ledelsesstil end din gode, gamle leder.
  • Måske skiftes hele ledelsen og de gode kollegaer ud med nye og knapt så hyggelige ledere og kollegaer.
  • Måske bliver firmaet opkøbt at en større international virksomhed og alle fordeles rundt i en ny organisation.
  • Måske drejer firmaet bare nøglen om uden forudgående varsel, og du står nu uden job.

Nogle klarer den slags pres, omskifteligheder og forandringer fint.
De kører videre, som om intet var sket.

Nogle bliver stressede. Syge. Deprimerede.
Og de opdager det først, når det er for sent.

Stress, skyld og skam

De forstår det ikke, og for at skabe mening for sig selv, ser de forandringerne, de nye udfordringer eller den nye leder som årsagen til, at det er gået galt. Eller de lægger skylden og skammen på sig selv, fordi de ikke længere tror de er kompetente, målrettede, arbejdsomme eller smarte nok, ikke gode nok.

Sagen er bare, at det kun er manglende bevidsthed om egne og andres "færdselsregler" og manglende kendskab til principperne bag det hele, som er skyld i ulykken.

Der ER ingen skyld at placere, fordi det er et psykologisk spil uden regler.

Færdselslove og -regler er firkantede, nedskrevne, tilgængelige for alle, der undervises i dem - både teoretisk og praktisk - og det slutter med en kontroltest, en køreprøve, som skal bestås, før kompetencecertifikatet uddeles.

Men hvad nu når de regler, der gælder psykologisk, er uskrevne og usynlige?

Stressfrihed kørekortet

"Stressregler og -love" findes ikke på skrift, der undervises ikke i at leve livet, og du læser ikke bare op på det i en manual. Og når nu alle kører rundt efter egne, individuelle, uskrevne og usynlige regler, er det så så mærkeligt, at shit happens?

Nej. Shit happens og ulykker sker. Sådan er livet, regler eller ej.

Men tænk, hvis der nu findes nogle helt basale regler for, hvordan vi psykisk "kører rundt mellem hinanden" i dagligdagen? 

Måske bare nogle enkle psykologiske grundprincipper, som alle lever efter - lige som f.eks. "tyngdeloven" gælder for alle, når det drejer sig om at komme fysisk rundt på jorden?

Stressfrihed principperne

Og tænk, hvis du kunne lære dem - ville det være interessant?

For de findes, selv om de ikke er skrevne eller synlige, og de viser os, hvorfor shit happens - inklusive stress - og hvordan vi undgår ulykker.

Det er helt basale livsregler, som gælder for alle mennesker over hele verden, universelle principper.

Når du forstår dem, forstår du også dig selv og alle andre bedre - og du får et sæt færdselsregler, du kan leve stressfrit efter, hvis du har lyst.

Noget for dig?

Du kan kontakte os for mere information eller klikke og se det næste Stressfrihed kursus her.


Helle og Poul

 

Stressfrihed Danmark

#stressfriheddanmark