Leder: Tag et trivselskørekort og undgå stress

Dit personlige trivselskørekort

Årsagen til, at vi skal tage et kørekort, før vi sætter os i en bil og kører ud i trafikken, er enkel:

Det forebygger ulykker.

Det betyder ikke, at ulykker ikke sker.

Det betyder ikke, at andre overholder alle regler og kører pænt.

Og det betyder heller ikke, at du ikke selv kan komme til at køre for stærkt af og til.

Men det giver dig den basale kompetence til, i det mindste, at kunne overholde gældende trafikregler og selv manøvrere din bil sikkert rundt i myldretrafikken.

Fartblindhed

Fartblindhed er et kendt fænomen, som er skyld i mange eneulykker med dødelig udgang.

Fartblindhed indtræffer, når det at køre stærkt bliver til en almindelig vane, hvor vi efterhånden mister bevidstheden om, hvor hurtigt vi reelt kører - og en enkel, uskyldig hændelse, som lidt vand på vejen, kan få os til at miste kontrollen og smadre køretøjet, med dramatiske, ødelæggende og somme tider dødelige konsekvenser som resultat.

Mental fartblindhed er et mindre kendt fænomen.

Mental fartblindhed er, når vi mister fornemmelsen af, hvor hurtigt vi egentlig "kører" i hverdagen.

Mental fartblindhed udvikles hen ad vejen, i takt med at vi f.eks. sætter arbejdstempoet op, så vi til sidst helt mister bevidstheden om hvor op-speedet vores egen sindstilstand er i hverdagens travlhed og jag.

Og i den tilstand skal der kun en enkel uskyldig hændelse til - en kritisk bemærkning fra en kollega, en overskredet deadline, en glemt aftale - før vi mister den sidste følelse af kontrol og kollapser, med dramatiske, skadelige og somme tider dødelige konsekvenser som resultat.

Trivselskørekortet

Trivselskørekortet eksisterer ikke i virkeligheden, for der findes ingen officielle trafikregler for, hvordan vi hver især lever livet.

Og ingen har indtil nu kunnet opsætte et generelt system for alle, som hindrer, at mennesker kollapser og går ned med stress - det sker desværre oftere og oftere og stresskurven stiger - uanset hvilke tiltag, der indtil nu er indført for at komme stressen og konsekvenserne heraf til livs.

Indtil nu er stress-beredskabet strandet på tidlig indsats og symptombehandling.

Dette sættes igang, altså når ulykken er indtruffet - og det er ikke forebyggende - for hemmeligheden ved effektiv ægte forebyggelse af stress er stadig ikke afsløret eller offentlig tilgængelig.

Indtil nu!

Ægte stress-forebyggelse

Grunden til, at du skal tage et personligt "trivselskørekort" hos os er enkel:

Det forebygger stress.

Stressfri Ledelse er et Stressfrihed.dk kursus, hvor du får dit helt eget, personlige og effektive trivselskørekort, udviklet på basis af tre enkle livsprincipper, som er gældede for alle mennesker, når det kommer til at leve livet gladere, mere tilfreds, kreativ og produktiv og uden skadelig stress.

Det betyder ikke, at stressende perioder og hændelser ikke opstår omkring dig.

Det betyder ikke, at andre mennesker pludselig opfører sig, som du mener, de skal og bør opføre sig.

Og det betyder heller ikke, at du ikke selv kan komme til at presse din mentale speeder i bund og køre lidt for stærkt af og til.

Men selv om alt - verden, omgivelserne, arbejdet og menneskene omkring dig - stadig er det samme, som det altid har været, vil alting alligevel pludselig være forandret.

Du oplever og ser nu alt på en helt ny måde.

Din verden er transformeret.

Stressfrihed kurset giver dig nemlig indsigt, en ny forståelse, og den praktiske kompetence til at 

  • køre dig selv på en bevidst, fokuseret, ubesværet og sikker måde i dagligdagen
  • automatisk registrere, når det går for stærkt under alle trafikale forhold og lette foden fra speederen
  • udvikle din medfødte mentale fartsensor og undgå fartblindhed
  • automatisk at sænke hastigheden, så du bevarer kontrollen
  • forebygge skadelig stress og andre ulykker

Og når først du ser det, kan du ikke U-se det igen.

Bevidsthed

Hvad regelmæssig kørsel og træning i gearskift, pedalakrobatik og opmærksomhed på omgivelser og medtrafikanter giver dine kompetencer som chauffør - det er, hvad bevidsthed giver dine kompetencer som glad, produktiv og stressfri leder.

Stressfrihed kurset Stressfri Ledelse - "Trivselskørekortet" - tilbyder dig indsigten, du har brug for, til at leve dit liv mere bevidst og agere bedre i det, som leder og menneske - let og ubesværet, uden stress, uafhængigt af dit arbejdsmiljø, din aktuelle livssituation og andre omstændigheder.

Stressfrihed kurset giver dig med andre ord din naturlige trivsel, glæde og energi tilbage, på arbejdet, i dine relationer, i hverdagslivet.

Og fra det sted, ser du klart, hvordan du hjælper andre med på samme vej.

Se her hvordan:

Stressfri Ledelse - Trivselskørekort

Tillykke med dit nye kørekort :)

Kør bevist derude - og hav en dejlig dag.

Mange hilsner

Helle & Poul
 

PS.
Tag dit personlige trivselskørekort her:
Tjek vores aktuelle Stressfri Ledelse kurser - ægte stress-forebyggelse i praksis.

 

Se også "Kend dig selv" - Stressfrihed Danmark Panelets eneste anbefaling

 

#trivselskørekort #stressfriheddanmark #kenddigselv #indsigt #livsforståelse #ledelse #selvledelse