Den gode, den dårlige og den grusomme sandhed om stress

Du skaber selv din stress.

Så er det sagt.

Det er den grusomme sandhed

Det betyder ikke, at du selv er skyld i de ødelæggende konsekvenser, for der er ingen skyld at placere.

Det betyder blot, i al sin enkelhed, at du må begynde at se i en anden retning efter årsagen til stress og løsningen på hele stress-problematikken.

Hvis du vil blive og forblive stressfri, sund og rask, er løsningen til gengæld enkel.

Skadelig stress er det fysiske udtryk for, at vi endnu ikke er trænet i at begribe den fysiske virkelighed, vores tanker skaber for os.

Dag for dag, minut for minut, øjeblik for øjeblik skaber vores mindset vores virkelighedsoplevelse.

Fra tanke til virkelighed

Stress er en fysisk ophobning af kemikalier i kroppen, skabt af den virkelighed vi oplever gennem vores tankeproces, visualiseringsevne og illusionskraft - de stærke mentale egenskaber og skaberkræfter vi mennesker besidder, alene fordi vi er mennesker.

Disse kræfter "lever gennem os" og skaber vores individuelle verdensbillede og livsoplevelse.

Man kan sige, at der går ca. 7,5 milliarder verdener rundt derude, og at vi hver især går rundt blandt 7,5 milliarder mennesker med hver vores verdensbillede.

Menneskers livsoplevelse er derfor forskellig, individuel og personlig.

Vi mødes og skilles, vi taler sammen, kommunikerer og interagerer i forskellige spil sammen (relationer, arbejde, sport, fritidsaktiviteter).

Vores verdensbilleder kolliderer ofte med hinanden i disse spil, men for det meste bliver vi enige om nogle fælles spilleregler.

Når der ingen fælles regler er - eller vi ikke forstår, at det er et spil, vi deltager i - bliver oplevelsen stressende.

Derfor er stress også individuel, forskellig og personlig.

Den dårlige nyhed

Den dårlige nyhed er, at vi gennem vores mindset projicerer "skyld" ud på vores omverden, begivenheder og personer omkring os - eller indad på os selv - selv om der ingen skyld eller skam er.

Verden, begivenheder og personer er som de er, helt neutrale, indtil vi hæfter vores personlige fordomme, historier og forventninger på alt omkring os.

Vi farver det hele med kulørerne fra vores personlige mindset og tanker om disse personer, begivenheder og omgivelser.

Og vi har lært, at tro så meget på det billede vi ser, at vi tror billedet er virkeligheden, ikke kun et personligt billede.

Stress er ganske enkelt resultatet af forskellen mellem det billede, vi har i vores hovede, af hvordan vi synes verden burde se ud, og hvordan verden reelt ser ud.

Men tankeprocessen, som skaber stressen, er i sig selv neutral.

Tankeprocessen er en unik, medfødt, menneskelig mekanisme, som fungerer på samme måde for os alle.

Vi er bare ikke bevidste om den i det daglige, og vi forstår ikke, hvordan den fungerer.

Og den manglende forståelse er årsagen til, at vi ubevidst suges længere og længere ned i stress-spiralen.

Den gode nyhed

Den gode nyhed ved, at vi selv skaber vores egen stress er, at vi kan gøre noget ved det.

Vi behøver altså ikke ændre hverken omgivelser, begivenheder eller andre personer, for at undgå skadelig stress.

Det er ikke arbejdsmiljøet, der skaber din stress - det er dine tanker om, hvor dårligt arbejdsmiljøet er for dig, som gør det.

Det er ikke chefen (psykopat eller ej), som skaber din stress - det er dine tanker om, hvor stor en psykopat og hvor dårlig en leder han er for dig, som gør det.

Det er ikke skilsmisse, huskøb, fyring, dødsfald i familien eller andre markante events i dit liv, som skaber din stress - det er dit eget tankemylder om alt dette, som formørker din klarhed og gør det.

Klarhed

Problemet er, at når du er glad og ser tingene klart, er der ikke nogen stress - stress er ikke et problem for dig.

Men når du er stresset, når du har allermest brug for din klarhed, er tankerummet så mørkt, at du ikke ikke ser det.

Derfor er den stressede ofte den sidste til at opdage, hvor slemt det står til.

Tilsløret klarhed.

Det er det virkelige problem.

Når du ser klart, eksisterer problemet ikke.

Bevidsthed

Du ser det måske ikke endnu.

Det eneste vi behøver er, at blive mere bevidste om, hvordan vores tankeproces fungerer.

Med bevidstheden følger klarhed.

Der er ikke noget at "gøre", intet at håndtere, ingen aktioner eller øvelser at gennemføre.

Vi behøver bare forstå, at sådan hænger tingene sammen, og klarheden forandrer vores verden helt automatisk.

Vi har knækket koden.

Som første gang vi forstod, hvordan bogstaver skabte ord, sætninger, mening.

For når først vi ser det, kan vi ikke u-se det igen.

Helle og Poul

 

Stressfrihed Danmark

#stressfriheddanmark